Gắn liền với lịch sử và quá trình đổi mới của đất nước, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhiều lần thay đổi cấp quản lý, đổi tên, sáp nhập. Năm 2006 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam được thành lập trên cơ sở  nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam; là một cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Với chính sách quản lý và phát triển linh động, Trường luôn coi trọng đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng ngành nghề đào tạo, phát triển bền vững theo hướng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đa ngành, đa cấp, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội.

Thương hiệu Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đã được khẳng định trong xã hội, văn bằng và chứng chỉ của trường có giá trị cao, được xã hội kiểm nghiệm và thừa nhận. Do vậy, Trường luôn có lợi thế không những trong tuyển sinh ở địa phương và cả khu vực miền Trung. Học sinh-sinh viên của trường luôn tìm được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo và được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao.

Trải qua 43 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đã đào tạo gần 40.000 lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trình độ khác, đóng góp đáng kể vào việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh Quảng Nam và khu vực lân cận. Vị thế nhà trường đã được khẳng định, là một địa chỉ đào tạo có chất lượng trong lĩnh vực Kinh tế, Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Công nghệ kỹ thuật, Luật, Hành chính, Sư phạm, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ... Với những thành quả đạt được trong chặng đường vừa qua, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, xã hội; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam và cả nước. Nhiệm vụ chính của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng mà còn bồi dưỡng năng lực nhận thức, năng lực tư duy và phẩm chất nhân văn để người học tiếp tục phát triển. Nhà trường đang phấn đấu tạo ra những bước đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân, hướng đến sự hình thành trường Đại học đa ngành trong tương lai.

- Sứ mạng:

         Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam là trường công lập, đào tạo đa ngành, đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; lấy người học làm trung tâm, tham gia cam kết cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho người học; đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động khoa học và cung cấp dịch vụ phục vụ xã hội trong nước và khu vực.

- Tầm nhìn:

         Đến năm 2016 - 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, chất lượng cao.