Với thế mạnh và tiên phong đào tạo đội ngũ cán bộ ngành Y tế chất lượng cao, hiên nay Trường đã và đang mở rộng phát triển hợp tác đào tạo Quốc tế gồm các nước: Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc, Singapor...để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cũng như xuất khẩu lao động khối ngành Khoa học Sức khoẻ.

1. Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành trường Đại học ASEAN trong năm 2016 và đến năm 2020 sẽ là một trong những trường đại học hàng đầu về chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam và khu vực. Trường có đội ngũ giảng viên có trình độ chuẩn quốc gia, khu vực quốc tế. Trường sẽ có các trung tâm trực thuộc, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp,..

2. Sứ mệnh

Đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe; Kinh tế và Kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

3. Khẩu hiệu

“Con người tạo nên tất cả

Giáo dục tạo nên con người.”