Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện KHCN&QLMT - IESEM được thành lập từ ngày 01/12/2006 theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHCN ngày 20/11/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Viện bắt đầu đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học từ năm 2006, đào tạo Thạc sĩ từ năm 2012 và đào tạo Tiến sĩ vào năm 2018. Từ đó đến nay, Viện KHCN&QLMT phát triển không ngừng về quy mô và chất lượng, luôn dẫn đầu trong trường về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học.
Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Cooperation Center - VICC) là một tổ chức phi chính phủ có cam kết lâu dài trong việc lan tỏa tri thức cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới trí thức và lãnh đạo trẻ tại Việt Nam. VICC đặt trọng tâm các chương trình và dự án vào thanh niên, vì chúng tôi tin tưởng thanh niên có thể tạo nên những thay đổi mạnh mẽ cho xã hội.
Đào tạo công nghiệp nói chung và đào tạo trong lĩnh vực Điện-Điều khiển- Tự động hóa nói riêng là sức mạnh của Viện. Hàng năm Viện có nhiều chương trình đào tạo thực hiện cho các Tổng công ty như Tổng công ty DMC- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Giấy, Tổng công ty Hóa chất, Tập đoàn Xi măng... Các khóa học này bên cạnh việc hệ thống hóa kiến thức chuyên môn còn nhằm truyền tải các kiến thức mới cho các đối tác công nghiệp.