Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm An toàn Môi trường và Hóa học (CENTEC) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng; Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ số 15/2021 do Sở Khoa học và Công nghệ cấp.
Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam là một tổ chức kinh tế hoạt động khoa học, có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luận hiện hành, gồm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1748 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 28/4/2017. Viện tập hợp các nhà khoa học để nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, đào tạo khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Sau hơn 36 năm xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) đã trở thành tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành về nhiệt đới có vị thế, uy tín chuyên môn được khẳng định ở Việt Nam, Nga và quốc tế. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm đã đóng góp tích cực cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước.
BTEC: Hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và Pearson Education South Asia PE LTD cấp bằng nghề của Anh với các ngành: Thiết kế đồ hoạ, Quản trị kinh doanh, Lập trình máy tính, Kỹ thuật - Công nghệ bán dẫn.
Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo QĐ số: 880/QĐ-SYT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang. Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Viện Khoa học Tài Nguyên Môi Trường và Biến Đổi Khí Hậu (tên tiếng Anh viết tắt SRECCI) hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Viện đã làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trường đại học chuyên về lĩnh vực KTTVT, BĐKH, TNMT, CNTT chịu trách nhiệm thực hiện các dự án, tư vấn phát triển công nghệ.