Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là trường cao đẳng ngoài công lập, phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trường hoạt động với mục đích:

- Góp phần đào tạo nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và dân trí cho người dân, nhất là số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây nguyên góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học, kỹ thuật và kinh tế của các địa phương này.

- Đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ cao, nông nghiệp, ngoại ngữ, tin học có trình độ từ Cao đẳng trở xuống cho học sinh đã tốt nghiệp THPT thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên. Trên cơ sở đó góp phần vào sự phát triển khoa học kinh tế văn hóa, xã hội cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Căn cứ vào vị trí của thành phố Đà Nẵng và sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, Trường Cao đẳng Bách khoa có nhiệm vụ đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong tương lai nếu được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép trường sẽ thực hiện liên kết đào tạo liên thông lên bậc Đại học.

Hoạt động chủ yếu của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là ra sức xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức nghiên cứu khoa học sinh động, sát thực và hiệu quả góp phần tích cực vào sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trường xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành có trình độ từ cao đẳng trở xuống, mở các cấp đào tạo, các ngành đào tạo theo các loại hình chính quy tập trung, đào tạo thường xuyên. Thành lập các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thư viện và các cơ sở sản xuất dịch vụ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (CKB) - Danang Polytechnic College (DPC) được thành lập năm 2008 với chiến lược phát triển bằng những bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín mang lại lợi ích thiết thực cho người học và cho xã hội.

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu xây dựng mô hình đào tạo chuẩn ngay từ năm học đầu tiên để thương hiệu "Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng" đến với nhiều người và là nơi để người học đặt niềm tin và tự hào cùng Nhà trường phát triển.

Với khẩu hiệu "Kiến thức hôm nay - việc làm ngày mai", Nhà trường quyết tâm xây dựng một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên chuẩn mực để Nhà trường thực hiện khẩu hiệu trên như một cam kết của Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về trách nhiệm, chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tính chuyên nghiệp đến tất cả sinh viên, phụ huynh và các đơn vị sử dụng lao động trong xã hội.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội một cách đích thực, sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp theo đúng vị trí công tác sau này.

Ngoài những kiến thức chuyên môn bắt buộc theo từng chuyên ngành, sinh viên còn được trang bị thêm những kỹ năng phụ trợ và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Công tác sinh viên

Nhà trường luôn quan tâm, chăm sóc và bảo đảm các điều kiện an ninh, môi trường, y tế, ...dành cho các em học sinh - sinh viên. Thực hiện đúng các yêu cầu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV. Tổ chức Đoàn Thanh niên với nhiều chương trình hoạt động sôi nổi về văn nghệ, thể thao, CLB sinh viên kết nối,... Đã tạo một môi trường hoạt động vui chơi, lành mạnh và bổ ích góp phần cho việc học tập hiệu quả.

Công tác hướng nghiệp cho các học sinh - sinh viên sắp tốt nghiệp được Nhà trường hổ trợ và cùng với học sinh-sinh viên định hướng, tìm việc làm phù hợp với chuyên môn . Bên cạnh những kiến thức được học chính khóa, nhà trường thường xuyên mở các khóa đào tạo kỹ năng ngoại khóa để giúp các em hoàn thiện về mọi mặt để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.