55 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Tây Bắc là chặng đường đầy gian nan thử thách nhưng vô cùng vẻ vang. Trải qua nhiều giai đoạn, thời kỳ phát triển khác nhau cùng những thăng trầm của lịch sử, Trường Đại học Tây Bắc vẫn từng bước đi lên.

Tiền thân là Trường Sư phạm cấp II Khu Tự trị Thái - Mèo được thành lập ngày 30/6/1960, Trường đã không ngừng vươn lên và đạt được những thành tựu rực rỡ về tất cả các mặt, đặc biệt từ khi trở thành trường đại học đa ngành (23/3/2001). Thành tựu nổi bật nhất của Nhà trường 55 năm qua là đã đào tạo được hàng chục nghìn giáo viên, cán bộ khoa học có trình độ từ trung cấp, đại học đến thạc sĩ, trong đó có hàng nghìn cán bộ, giáo viên dân tộc thiểu số và hàng trăm giáo viên, kỹ sư, cử nhân của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Những cán bộ, giáo viên và kỹ sư được đào tạo dưới mái Trường Đại học Tây Bắc đều vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiều người đã trở thành cán bộ cốt cán có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sự tồn tại, phát triển của Trường Đại học Tây Bắc 55 năm qua đã góp phần thực hiện được lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn khi Người lên thăm Tây Bắc ngày 7/5/1959: “Phát triển bình dân học vụ khắp nơi, làm thêm nhà trường cho con em có chỗ học. Trong mọi công việc phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao...”

Để khẳng định vai trò của Trường Đại học Tây Bắc đối với việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước và sự đóng góp to lớn của các thế hệ giáo viên, cán bộ, kỹ sư  và sinh viên Nhà trường, thiết thực kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Tây Bắc (1960 - 2015), Nhà trường tổ chức chỉnh sửa, bổ sung  cuốn “Lịch sử Trường Đại học Tây Bắc”.

Cuốn sách này khó có thể phản ánh hết được tầm vóc lịch sử của Trường Đại học Tây Bắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tây Bắc và đất nước 55 năm qua, chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia góp ý kiến của các thế hệ thầy, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, sinh viên Nhà trường để cuốn sách được đầy đủ và chính xác.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Tây Bắc 
Địa chỉ: Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La. SĐT: 0212.3.751.700. Fax: 0212.3.751.701. E-mail: utb@utb.edu.vn
http://www.utb.edu.vn/