Sau gần 10 năm tiên phong, tập trung theo hướng phát triển kinh tế tri thức, đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, chúng tôi đã thu được thành quả đáng kích lệ, trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ nano vật lý Ulnatech, công nghệ nano tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Với công nghệ ulnatech các sản phẩm nano được nâng lên một tầm cao mới, một thế hệ sản phẩm nano xanh, tinh khiết hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt thân thiện môi trường và an toàn với con người.