Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường ( trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam - Bộ NN&PTNT) được thành lập theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10.5.2007 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 2165/QĐ-BNN_TCCB ngày 17.7.2008 của Bộ NN& PTNT trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm tài nguyên nước và môi trường, Trung tâm thuỷ nông cải tạo đất và cấp thoát nước, Trạm nghiên cứu phát triển tài nguyên đất và nước ven biển. Viện vừa là viện nghiên cứu chuyên ngành, vừa là viện vùng tại khu vực miền Bắc.
Viện Chuyên ngành Bê tông (ICT) là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ xây dựng, được thành lập ngày 27/04/2005. Tiền thân từ Phòng bê tông – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng. Với đội ngũ các Chuyên gia, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên môn sâu rộng được đào tạo bài bản, ICT đã và đang tham gia xử lý thành công nhiều vấn đề kĩ thuật phức tạp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng.
- Viện Dược liệu được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-BYT ngày 13/4/1961 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn diện về dược liệu, tư vấn về công tác phát triển dược liệu, nghiên cứu sản xuất thuốc và các chế phẩm từ dược liệu, nghiên cứu hiện đại hóa các dạng bào chế thuốc y học cổ truyền và đào tạo cán bộ chuyên ngành dược liệu. - Ngay từ khi thành lập, nghiên cứu khoa học luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Viện. Các nhiệm vụ khoa học của Viện tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao trình độ nghiên cứu, tiếp cận với thế giới và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành y tế. Các cán bộ khoa học chủ động và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần phát triển Viện và đáp ứng yêu cầu phát triển dược liệu của đất nước.