Trong những năm qua, nhờ đội ngũ cán bộ có năng lực, Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ môi trường không ngừng nâng cao khả năng và vai trò của mình trong công tác chuyên môn. Ngoài việc phân tích chất lượng môi trường phục vụ quy hoạch vùng sản xuất; phân tích và kiểm định chất lượng vật tư nông nghiệp; xác định dư lượng các chất độc hại trong đất, nước, không khí và nông sản; đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các vùng sản xuất, các khu chăn nuôi tập trung, các cơ sở công nghiệp,..v.v... Trung tâm còn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng nhiều cơ quan, ban ngành khác tín nhiện và giao phó những nhiệm vụ môi trường đặc biệt quan trọng như: Xử lý triệt để đất bị ô nhiễm nghiêm trọng thuốc bảo vệ thực vật tại các tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa (công ty Nicotex Thanh Thái); xử lý ô nhiễm nước liên quan đến hiện tượng tôm nuôi chết hàng loạt tại Đồng bằng sông Cửu Long; điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, ..v.v.. trong mục tiêu chung là đảm bảo môi trường sống cho các sinh vật thủy sinh và duy trì hoạt động sản xuất của người dân.

Với lĩnh vực hoạt động đa dạng và có liên quan đến nhiều ngành, Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường đang phấn đấu trở thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực môi trường. Do vậy, sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sẽ được Trung tâm nhiệt liệt hoan nghênh, trân trọng đón nhận và coi đây là nguồn lực, động lực thúc đẩy sự thành công và phát triển cho Trung tâm.

Chức năng

Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phân tích chất lượng môi trường và nông sản trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng, nâng cấp và hoạt động của phòng thí nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ phân tích môi trường.

- Tiếp thu, lựa chọn và cập nhập các phương pháp phân tích chất lượng về môi trường và nông sản ở trong và ngoài nước để đáp ứng nhiệm vụ phân tích của Viện và Ngành.

- Nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm trong các lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn.

- Thực hiện dịch vụ, tư vấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về môi trường nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật bao gồm:

Tư vấn khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường.

Đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến lược.

Phân tích, kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu độc học môi trường, dư lượng các loại vật tư sản xuất, nông sản bao gồm: tính chất vật lý, hóa học, sinh học của đất, nước, không khí, độc học môi trường của thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, thức ăn gia súc và nông sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, kim loại nặng, vi sinh vật, các chất kháng sinh và các chỉ tiêu khác có liên quan đến môi trường đất, nước, không khí và chất lượng nông sản.

Cung cấp cơ sở dữ liệu và liên kết cấp chứng chỉ chất lượng môi trường nông nghiệp, nông thôn, chất lượng nông sản và thực phẩm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước về phạm vi, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp, vật tư xử lý ô nhiễm thân thiện với môi trường, các mặt hàng trong phạm vi, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và thách thức trong xu thế phát triển hiện nay, tập thể cán bộ trẻ Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường - Viện môi trường nông nghiệp luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Một là tiếp tục nâng cao hơn nữa khả năng chuyên môn, nghiên cứu để tạo ra các phương pháp, quy trình phân tích hóa học nhằm nâng cao khả năng phát hiện và xác định thành phần các chất độc hại với môi trường và con người, đáp ứng tốt những nhu cầu và nhiệm vụ được giao. Hai là kết hợp nghiên cứu khoa học với thực tiễn cuộc sống, tìm ra những công nghệ mới trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.