Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện KHCN&QLMT - IESEM được thành lập từ ngày 01/12/2006 theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHCN ngày 20/11/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Viện bắt đầu đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học từ năm 2006, đào tạo Thạc sĩ từ năm 2012 và đào tạo Tiến sĩ vào năm 2018. Từ đó đến nay, Viện KHCN&QLMT phát triển không ngừng về quy mô và chất lượng, luôn dẫn đầu trong trường về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học.
PACE là học viện quản lý có ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam, tiên phong trong việc giúp các doanh nghiệp nâng tầm quản trị và vươn tầm quốc tế. Hiện PACE có 8 trường trực thuộc, 8 đơn vị thành viên và 9 đối tác toàn cầu.
Vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước, hoạt động của Viện Khoa học quản trị Phương Nam (PIMS) luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của Viện chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.