Cuối năm 1992, Ông Nguyễn Đắc Tâm, khi đó là Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ SEPZONE, đã lập dự án xin thành lập Trường Đại học Kinh thương tại chức Sài Gòn.

Sau khi nghị quyết số 4 của BCH Trung ương Đảng khóa VII và quyết định số 240/TTg ngày 24/5/1993 của Thủ tướng chính phủ về Quy chế Đại học tư thục được ban hành; những người cùng chí hướng: Ông Nguyễn Đắc Tâm, Ông Trần Trọng Biền, Ông Phạm Gia Khánh, Ông Trần Đình Bút, Ông Phạm Đình Phương, Ông Nguyễn Đình Quế, Ông Lương Xuân Hùng, Ông Nguyễn Văn Muôn đã thảo luận kế hoạch xin thành lập Trường Đại học Tư thục Kinh thương Sài Gòn.

Nhận định nhân sự là quan trọng; cần tập hợp được những nhân sĩ trí thức, những nhà quản lý giáo dục, những giáo sư kinh nghiệm, những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ nên nhóm sáng lập nhất trí mời PTS. Phạm Khắc Chi, khi đó là Giám đốc Công ty Tư vấn Dịch vụ Đầu tư nước ngoài (FISC), chủ trì vấn đề quy tụ nhân sự. Nhiều nhà trí thức xuất thân từ các nguồn đào tạo trong và ngoài nước dần nhận lời mời tham gia nhóm sáng lập: KS. Bùi Quang Độ, GS. Đoàn Trọng Tuyến, GS. Lưu Văn Đạt, PGS. TS. Trần Văn Chu, PGS. PTS. Cao Minh Thì, PGS. PTS. Hoàng Văn Khoan, TS. Nguyễn Văn Ngôn, TS. Lương Hữu Định, LS. Nguyễn Phước Đại, Ông Nguyễn Văn Bông, Ông Nguyễn Hữu Định, Ông Nguyễn Mạnh Thông,…

Ban Trù bị xin thành lập Trường Đại học Tư thục Kinh thương Sài Gòn gồm: Trưởng ban: Ông Phạm Khắc Chi; Phó Trưởng ban: Ông Bùi Quang Độ, Ông Nguyễn Đắc Tâm; các ủy viên: Ông Trần Trọng Biền, Ông Phạm Gia Khánh, Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Nguyễn Văn Muôn; các ủy viên thư ký: Ông Lương Xuân Hùng, Ông Lý Khánh Tâm. Ông Bùi Quang Độ, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Tin học (GEN PACIFIC), đã tạo điều kiện để Ban Trù bị đặt văn phòng thường trực ngay tại trụ sở công ty, 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

CS.2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại028 3836 7933