I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ:

1. Mục tiêu chungTrường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trở thành trường trọng điểm, trường chất lượng cao giai đoạn 2015-2020.

2. Các mục tiêu cụ thể

Chất lượng kiến thức, chuyên môn, kĩ năng... và phẩm chất đạo đức của người học, học sinh học nghề trình độ Cao đẳng khi tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu của xã hội, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế .

Các công trình, sản phẩm có khả năng ứng dụng và triển khai, có tính hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, làm nền tảng cho đào tạo chất lượng cao.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo,

Mô hình đào tạo theo định hướng tiên tiến đa lĩnh vực, các ngành nghề đào tạo  được  liên kết chặt chẽ với các cơ sở, đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù.

3. Các chỉ tiêu chính

3.1.Đào tạo

Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Đạt 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, cân đối theo tiêu chí của trường. Giữ ổn định quy mô đào tạo hệ chính quy. Tiến tới đào tạo mô quy đào tạo hệ chất lượng cao 50% vào năm 2020. Quy mô đào tạo liên kết hệ trung cấp nghề với các trung tâm dạy nghề của thành phố ổn định ở mức hiện tại. Quy mô đào tạo liên kết quốc tế đạt khoảng 10%.  Hàng năm có 500-700 lượt sinh viên tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi, với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong nước, nhà trường còn liên kết với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp ở nước ngoài để cử học sinh đi thực tập sinh tại các trường nghề của  Nhật Bản, Hàn Quốc .....

3.2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) theo yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Cung cấp các dịch vụ khoa học. Số lượng, chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm phải từng bước được nâng cao đạt trình độ các nước khu vực và quốc tế.

Đảm bảo chất lượng của các hội nghị khoa học, chú ý đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hội thảo chuyên ngành hẹp (cấp quốc gia và khu vực ASEAN). 10% giảng viên tham gia NCKH, 50% giảng viên thạc sĩ vào năm 2015 và 70% vào năm 2020 và 50 % giảng viên có đề tài nghiên cứu đổi mới phương phát dạy học và đồ dùng dạy học được áp dụng vào thực tiễn, 60% giảng viên tham gia viết giáo trình, ít nhất có 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành/năm hoặc có báo cáo trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia. Thực hiện tốt việc công bố các kết quả NCKH trên website của trường và đây là nguồn tham khảo hữu ích phục vụ đào tạo và nghiên cứu.      

Một số chỉ tiêu NCKH khác:

+        Đề tài NCKH cấp Trường:    10 đề tài/năm

+        Đề tài NCKH cấp Nhà nước:   01 đề tài/5 năm

3.3. Phát triển đội ngũ cán bộ

Phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là về chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kĩ năng đạt chuẩn quốc tế.

Số cán bộ giảng dạy chiếm 75% tổng số cán bộ. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ SĐH là 60% vào năm 2016. Tỉ lệ cán bộ, giáo viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 5% vào năm 2017, đạt 10% vào năm 2020, 100% cán bộ quản lí được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực quản lí theo các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến, tối thiểu 50% cán bộ quản lí sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc và giao tiếp.

3.4. Hoàn thiện mô hình đào tạo có quyền tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội cao đáp ứng yêu cầu đào tạo và phục vụ theo chuẩn quốc giaCơ cấu đa ngành, đa nghề: Đào tạo chính quy hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề,  Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị ngoài trường được đẩy mạnh, Phát triển và thực hiện có chất lượng 02 chương trình đào tạo liên thông, và 02 chương trình bằng kép với các trường đại học, trong và ngoài nước.

3.5. Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu chất lượng caoSử dụng tốt, hiệu quả cơ sở của Nhà trường nhằm mục đích duy trì các giá trị văn hóa, truyền thống, thương hiệu của Trường CĐNCNHN. Có một cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin tốt, phục vụ cho việc đào tạo và NCKH, mỗi cán bộ và sinh viên đều có một tài khoản truy cập nội bộ.

3.6. Tạo được nguồn lực tài chính bền vữngTạo được nguồn lực tài chính bền vững ngoài ngân sách nhà nước đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí thu bổ sung từ hoạt động đào tạo, dành cho sự nghiệp phát triển trường đạt 25%-30% ngân sách nhà nước cấp thường xuyên.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Các hệ đào tạo:

Cao đẳng nghề: 3 năm

Trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp: 2 năm

Sơ cấp nghề: 1 năm

Ngắn hạn: < 1 năm

2. Các nghề đào tạo: Với 20 nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực:

Công nghệ thông tin

Điện - Điện tử

Cơ khí

Kinh tế

Công nghệ Ô tô

Sư phạm dạy nghề

III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY:

1. Phương pháp giảng dạy

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, đưa công nghệ trực tuyến vào giảng dạy, tổ chức các buổi thảo luận trao đổi trực tuyến qua mạng nhằm tận dụng công nghệ trực tuyến để đưa chất xám của các chuyên gia trong và ngoài nước nhanh chóng đến với sinh viên.

Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.

2. Cấu trúc chương trình: Chương trình được phân bố hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giữa các môn học đại cương - chuyên ngành nhằm đáp ứng kiến thức cơ bản và công nghệ theo chuẩn nghề

3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế: Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tập trung chuyên nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nghề.

4. Chuyển giao công nghệ và triển khai kỹ thuật tiên tiến: Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tập trung triển khai các dự án nghề góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp: Kết hợp triển khai RD (nghiên cứu và phát triển) trong các doanh nghiệp...

IV. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN:

Sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại cập nhật, phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp  dụng trên thế giới.

Ngoài chính sách học bổng theo quy định, Sinh viên được hưởng các chế độ học bổng khác của doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế.

Sinh viên được tham gia các câu lạc bộ tài năng do trường tổ chức.

Sử dụng hệ thống mạng chất lượng cao, hổ trợ học tiếng Anh thực hành.

Sử dụng hệ thống tài nguyên học tập phong phú bao gồm  thư viện điện tử, Giáo trình điện tử, Luận văn tốt nghiệp.