Chức năng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, và chuyển giao các thiết bị (phần cứng và phần mềm) trong lĩnh vực điều khiển số và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa và kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu.

Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, thi công, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên lĩnh vực đăng ký theo Luật định.

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực trên.

Nhiệm vụ

Tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao; hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công nghệ; công bố, quảng bá các kết quả nghiên cứu và các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện, năng lực của PTNTĐ và quy định của pháp luật.

Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

Quản lý và khai thác có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng thí nghiệm

Loại hình nghiên cứu

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.

Nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành

Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ thiết kế và chế tạo với sự trợ giúp của máy tính trong công nghiệp và dân dụng.

Công nghệ đo, điều khiển tự động cho các hệ thống sản xuất công nghiệp và dân dụng

Công nghệ chế tạo một số sản phẩm cơ điện tử trong công nghiệp và dân dụng như robot công nghiệp & dịch vụ và thiết bị chuyên dụng, cơ điện tử y-sinh, hệ vi cơ – điện tử (MEMS)

Những hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu ứng dụng

Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

Giới thiệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ