LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Viện Vật liệu xây dựng được thành lập ngày 04/11/1969 (tiền thân là Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Thiết kế Silicat, gọi tắt là Viện Silicat). Trải qua gần nửa thế kỷ song hành cùng những biến cố lịch sử trọng đại của đất nước, Viện Vật liệu xây dựng đã không ngừng phát triển về lực lượng, về cơ sở vật chất, về các công trình nghiên cứu và địa bàn hoạt động, xứng đáng là Viện nghiên cứu khoa học - công nghệ đầu ngành về vật liệu xây dựng của cả nước.

Viện Vật liệu xây dựng - những chặng đường phát triển:

 • Giai đoạn 1969 - 1973: Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và thiết kế Silicat, gọi tắt là Viện Silicat (Quyết định số 326/HC-QLKT ngày 4/11/1969 của Tổng cục Hóa chất);
 • Giai đoạn 1974 - 1993: Viện Vật liệu xây dựng (Quyết định số 108/BXD ngày 16/1/1974 của Bộ Xây dựng);
 • Giai đoạn 1994 - 1998: Viện Vật liệu xây dựng (Quyết định số 176A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ Xây dựng về việc khối thiết kế tách ra để thành lập Công ty Tư vấn xây dựng các công trình vật liệu xây dựng);
 • Giai đoạn 1999 - 2002: Viện Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng (Quyết định số 412/QĐ-BXD ngày 08/4/1999 của Bộ Xây dựng);
 • Giai đoạn 2003 đến nay: Viện Vật liệu xây dựng (Quyết định số 755/QĐ-BXD ngày 30/5/2003 của Bộ Xây dựng).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển, các văn bản quy phạm, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng;
 • Phân tích, kiểm định nguyên, nhiên liệu, sản phẩm, môi trường sản xuất vật liệu xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
 • Khảo sát, thăm dò trữ lượng tài nguyên khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới về sản xuất vật liệu xây dựng của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước;
 • Thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng;
 • Sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật tư, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành được nhà nước giao; đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản pháp quy về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
 • Thực hiện hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.