Viện IMC có định hướng phát triển bền vững trên cơ sở sức mạnh tri thức và đoàn kết tập thể. Với đội ngũ cán bộ nhân viên và cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao trong mỗi lĩnh vực mình phụ trách, kết hợp với cơ cấu gọn nhẹ, linh hoạt, khả năng tài chính vững mạnh và phương pháp quản trị tiên tiến, Viện IMC đang ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực điện-điện tử và công nghệ thông tin.

Các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực: Điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông, vật liệu, điều khiển, tự động hóa, sinh học, xử lý môi trường và một số công nghệ đặc thù khác vào thực tiễn Việt Nam.

Tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền thông và các dịch vụ khác có liên quan; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ nhằm phổ biến, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực liên quan; Biên soạn ấn phẩm, tạp chí và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình, dự án với mục tiêu xã hội hóa viễn thông, phát thanh, truyền hình, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng.