Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông là Viện nghiên cứu Y Dược công lập được thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-LHHVN ngày 19/7/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-2434 ngày 03/12/2021.

Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông có chức năng tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn và tâm huyết để đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực Y – Dược và y sinh học.

Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông có đầy đủ tiềm lực để đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực Y – Dược và y sinh học. Không chỉ hoạt động tại Việt Nam, Viện đã xây dựng những chiến lược phát triển và hợp tác quốc tế phù hợp với xu hướng hội nhập trên trường quốc tế.


Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông rất hân hạnh chào đón các cá nhân, tổ chức quan tâm, hợp tác và cùng chung tay xây dựng Viện Khoa học ứng dụng Y Dược Phương Đông trở thành một viện nghiên cứu lớn mạnh, từ đó góp phần vào sự phát triển của nền khoa học y học Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.