Đăng ký
Tài nguyên thông tin
- Viện Dược liệu được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-BYT ngày 13/4/1961 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn diện về dược liệu, tư vấn về công tác phát triển dược liệu, nghiên cứu sản xuất thuốc và các chế phẩm từ dược liệu, nghiên cứu hiện đại hóa các dạng bào chế thuốc y học cổ truyền và đào tạo cán bộ chuyên ngành dược liệu. - Ngay từ khi thành lập, nghiên cứu khoa học luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Viện. Các nhiệm vụ khoa học của Viện tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao trình độ nghiên cứu, tiếp cận với thế giới và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành y tế. Các cán bộ khoa học chủ động và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần phát triển Viện và đáp ứng yêu cầu phát triển dược liệu của đất nước.
Trường Đại học Y Dược là trường Đại học thành viên của ĐHQGHN được Thủ Tướng Chính Phủ thành lập theo quyết định 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 trên cơ sở kế thừa Khoa Y Dược, được Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cơ sở truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Đại học Đông Dương – tiền thân của ĐHQGHN, trong đó có Trường Cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906) cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN thành trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.
IRDOP được thành lập với sứ mệnh, thông qua đầu tư thương mại và cấp phép công nghệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại Việt Nam.