1. Tầm nhìn

Nhà trường không ngừng phấn đấu đào tạo đa ngành, đa phương thức, đa trình độ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thành thạo tay nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đến năm 2030, phấn đấu đưa Trường Đại học Thái Bình trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín về đào tạo nghề nghiệp, ứng dụng và thực hành, phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ.

2. Mục tiêu chiến lược

- Xây dựng Trường Đại học Thái Bình trở thành trường đại học uy tín tại Việt Nam, được xếp hạng trong khu vực Đông Nam Á về đào tạo nghề nghiệp - ứng dụng và thực hành.

- Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, thích ứng cao với sự thay đổi của thực tế, sinh viên ra trường có việc làm phù hợp, đáp ứng tốt các yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ, khẳng định thương hiệu Nhà trường trên thị trường khoa học - công nghệ về lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học giáo dục nghề nghiệp.

- Tạo ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

- Xây dựng Trường trở thành một địa chỉ tin cậy và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Trường Đại học Thái Bình phấn đấu luôn là đơn vị tích cực, chủ động trong hội nhập quốc tế và là một trong những đơn vị đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của địa phương và cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, Nhà trường hoàn thiện quy trình đào tạo, quản lý đạt chuẩn ISO 9000 và có một số ngành, khoa đào tạo có chất lượng cao ngang tầm với các trường thuộc nhóm 50 trường đại học tốp đầu của Việt Nam về đào tạo nghề nghiệp ứng dụng và thực hành./.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Thái Bình

Địa chỉ: Tân Bình, thành phố Thái Bình

Điện thoại : 02273633134 - Fax: (0227)3633134

Email: dhtb@tbu.edu.vn | Website: tbu.edu.vn