Mục tiêu của nhà trường được xác định ngày từ khi thành lập là đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở; bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường học của tỉnh Khánh Hoà. Từ năm 1989, trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, phục vụ cho các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hoà và cả nước

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, trường đã không ngừng phát triển. Cho đến nay, trường đã có đội ngũ gồm 01 PGS, 15 Tiến sĩ, 23 Nghiên cứu sinh và tham gia đào tạo đào tạo trên 30.000 giáo viên các cấp cho tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh bạn. Bên cạnh việc đào tạo giáo viên Tiểu học, THCS trình độ CĐSP, trường còn liên kết với các trường đại học sư phạm trong khu vực đào tạo trình độ đại học sư phạm hệ chính quy và chuyên tu cho trên 5000 giáo viên tiểu học và THCS. Với đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, trường CĐSP Nha Trang đã lần lượt nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, nhiều lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin liên hệ:

-Cơ sở 01: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3 523 420 -  3 523 420

-Cơ sở 02: Số 52 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3 831 170