* Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của trường: 

- Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế cơ sở (Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, ...) có trình độ trung học, sơ học, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy và đời sống xã hội.

- Tham gia công tác giáo dục truyền thông về sức khỏe cho cộng đồng.

- Hợp tác với các tổ chức, các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực về y tế.

* Trang thiết bị phục vụ cho dạy và học:

Nhà trường đã trang bị đầy đủ các phương tiện giảng dạy và học tập như các mô hình, tranh ảnh, trang thiết bị (máy tính xách tay, máy chiếu Projector, máy chiếu Slide, Tivi, đầu Video - DVD, máy sấy, máy điện châm, kính hiển vi, ... và nhiều phương tiện máy móc khác đáp ứng việc thực tập của học sinh tại các phòng thực hành).

* Các cơ sở thực tập ngoài trường:

Học sinh của trường thường xuyên được thực tập, thực hành tại các Bệnh viện và cơ sở y tế trong Tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN, Bệnh viện Lao - Bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền, 12 Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện thành phố, các cơ sở y tế xã - phường. Tại các cơ sở y tế, Nhà trường đều có phòng học lâm sàng, phòng giao ban học sinh.

* Các ngành đã đào tạo:

- Đào tạo Y sỹ đa khoa;

- Y sĩ Định hướng y học cổ truyền;

- Y sĩ Định hướng y học dự phòng;

- Điều dưỡng;

- Hộ sinh;