Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Tây Ninh, được thành lập vào năm 1965. Sau 30/4/1975 nhà Trường mang tên Trường Kỹ thuật Công nghiệp Tây Ninh, năm 1986 mang tên Trường Cơ điện Việt Xô Tây Ninh.Năm 2007, trường đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Tây Ninh. Năm 2014, nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

Tầm nhìn:

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh là một trong những trường đào tạo nghề chất lượng cao ở các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin và dịch vụ …..Cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề đạt chuẩn quốc gia. Có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp đào tạo gắn với sản xuất chất lượng cao. Có quan hệ rộng rãi, đa phương, đa dạng, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các trường trong tỉnh và khu vực Miền đông Nam bộ.

Sứ mạng:

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của tỉnh đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ, cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế và dịch vụ.

Mục tiêu chiến lược:

Mục tiêu tổng quát:

Phát triển toàn diện và đem lại lại cho cán bộ, viên chức trong nhà trường một môi trường hoạt động tiên tiến, bình đẳng và dân chủ; phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và phát triển của nhà trường.

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ được đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn.

Phát triển nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn trình độ về chuyên môn và có 20-30% giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học, 100% giáo viên, giảng viên của trường sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp. Phát triển và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý.

Toàn bộ chương trình đào tạo đều đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Biên soạn đủ các giáo trình cho tất cả các môđun, môn học các nghề đang đào tạo.

Xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các nghề trọng điểm.

Đẩy mạnh công tác Marketing, đổi mới công tác tuyển sinh và giới thiệu, giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp, ra trường.

Phát triển sản xuất kết hợp với đào tạo, mở rộng hợp tác liên doanh, liên thông, liên kết trong và ngoài tỉnh, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao ứng dụng kỹ thuật cho sản xuất thuộc các lĩnh vực ngành nghề đào tạo.

Hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên và chất lượng đào tạo.