Định hướng nghiên cứu

1.  Nghiên cứu khoa học và công nghệ: Trung tâm Nano và Năng lượng triển khai các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu nano ứng dụng trong y sinh, cảm biến nano trong phát hiện và giảm thiểu các kim loại nặng hoặc vi khuẩn trong môi trường, công nghệ vật liệu nano có khả năng chống nóng và tự làm sạch, các loại hợp chất cấu trúc đặc biệt kết hợp các nguyên tố rẻ tiền ứng dụng trong lĩnh vực chuyển hóa năng lượng sạch bền vững.

2.  Dịch vụ khoa học công nghệ và hỗ trợ kiểm chuẩn: Trung tâm Nano và Năng lượng thực hiện các dịch vụ khoa học như đo đạc đánh giá các thông số quang học, điện, từ, hỗ trợ kiểm chuẩn các thông số cơ bản của phòng sạch dựa trên các trang thiết bị hiện đại được đầu tư của Trung tâm.

3.  Thiết kế chế tạo linh kiện và vật liệu cấu trúc micro và nano: Trung tâm tiến hành các dịch vụ tư vấn thiết kế vật liệu và linh kiện cấu trúc micro nano như transistor trường, các cảm biến nano dựa trên công nghệ MEMS NEMS hoặc các linh kiện chuyển đổi năng lượng quang điện … Trung tâm cũng cho phép các đối tác khoa học và công nghiệp sử dụng phòng sạch trong việc chế tạo vật liệu và các nguyên mẫu linh kiện cấu trúc micro nano ứng dụng trong nhiều mục đích khác nhau.

Chức năng

1. Đầu mối tích hợp và điều phối các nguồn lực phù hợp, phát huy liên thông, liên kết hợp tác để triển khai các dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hướng đến các sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

2. Nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức các hoạt động chuyển giao, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực được giao.

3. Tham gia đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện khoa học; tư vấn và hợp tác trong lĩnh vực nano và năng lượng.

Tầm nhìn

Trung tâm Nano và Năng lượng sẽ trở thành đơn vị hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ nano và năng lượng ứng dụng trong y sinh, kỹ thuật quân sự, vật liệu thông minh, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.