CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG         

- Nghiên cứu cơ bản, chiến lược và các lợi ích chung.

- Phát triển và ứng dụng nghiên cứu.     

- Chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh/dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp.

- Đào tạo sau đại học và hợp tác Quốc tế.

NHIỆM VỤ

1) Nghiên cứu cơ bản, chiến lược, công ích bao gồm 

- Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất, cây trồng, hệ thống động lực và nguyên lý hoạt động mới của máy cho cây trồng, vật nuôi, nghề muối và thủy sản.   

- Nghiên cứu các thiết bị tự động hóa, đo lường, và phát triển các dạng năng lượng khác.
- Nghiên cứu đặc tính sinh lý, sinh hóa, dinh dưỡng trong quá trình thu hoạch, bảo quản chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm.

- Nghiên cứu công nghệ mới về bảo quản, chế biến, thực phẩm chức năng, dư lượng hóa chất, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông, lâm, thủy sản, chăn nuôi và nghề muối.

2) Nghiên cứu ứng dụng và triển khai bao gồm

- Phát triển và ứng dụng công nghệ và thiết bị tự động hóa, năng lượng điện và các dạng năng lượng khác trong sản xuất, bảo quản chế biến nông, lâm, thủy sản.      

- Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn.

3) Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đào tạo và hợp tác quốc tế 

- Tư vấn đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực cơ điện và công nghệ sau thu hoạch.

- Thực hiện công tác đo lường, hiệu chuẩn, khảo nghiệm, giám định chất lượng máy, thiết bị cơ điện, và phân tích đánh giá chất lượng, tồn dư hóa chất độc hại trong nông, lâm, thủy sản, và nghề muối.

- Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, VietGAP…

4) Đào tạo sau đại học và hợp tác Quốc tế       

- Liên danh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch và ngành nghề khác được pháp luật cho phép.