Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.

Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định của pháp luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

Học viện Hàng không Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam

  • Tiếng Việt: HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (viết tắt là: HVHKVN)
  • Tiếng Anh: VIETNAM AVIATION ACADEMY (viết tắt là: VAA)

Quá trình hình thành và phát triển của Học viện

Năm 1978, Quyết định không số do Ông Phùng Thế Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) về việc thành lập Trường Hàng không dân dụng Việt Nam trực thuộc Tổng Cục HKDDVN, Bộ Quốc phòng.

Ngày 24/03/1979, Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 290/QĐ – QP, thành lập Trường Sĩ quan và Trung cấp nghiệp vụ Hàng không thuộc Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Nhiệm vụ của Trường trong giai đoạn này là đào tạo sĩ quan sơ cấp bay gồm người lái; Dẫn đường; Cơ giới trên không của máy bay vận tải loại trung; Sĩ quan sơ cấp về chỉ huy bay; Vận chuyển thương mại; Bổ túc cán bộ sơ cấp, trung cấp các ngành về nghiệp vụ hàng không; Đào tạo học viên tài vụ; Vận chuyển thương mại; Thông tin; Nhân viên phục vụ trên không và nhân viên kiểm soát không lưu.

Ngày 14/11/1994, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bùi Danh Lưu ra quyết định số 2318/QĐ-TCCCB-LĐ chuyển đổi tổ chức “Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Hàng không” thành “Trường Hàng không Việt Nam” trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ” thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc dưới đại học các nghề chuyên ngành hàng không: Kiểm soát viên không lưu; Khai thác cảng hàng không; Vận tải hàng không và điện tử viễn thông hàng không. Từ đó “Trường Hàng không Việt Nam trở thành tổ chức sự nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Ngày 17/07/2006, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm ký quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, thành lập Học viện Hàng không Việt Nam trên cơ sở Trường Hàng không Việt Nam. Ngày 30/10/2006 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT của về Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Học viện Hàng không Việt Nam. Học viện Hàng không Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức tuyển sinh từ năm học 2007 – 2008  với các ngành: Quản trị kinh doanh hàng không; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản lý hoạt động bay. Ngoài ra, do đặc thù nhân lực ngành hàng không Học viện tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo các nghề chuyên ngành hệ trung và sơ cấp như: Kiểm soát viên không lưu; An ninh hàng không; dịch vụ thương mại; Đặt chỗ-bán vé máy bay; Thợ kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, tiếp viên hàng không… nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cao cho ngành từng bước cho các nhu cầu cho xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện.

2. Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ cộng đồng.

3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục và đào tạo.

6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.

9. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ  Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố  Hồ Chí Minh.

11. Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Sứ mạng:

Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tầm nhìn:

Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi:

Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất;

Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo;

Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập xã hội, hội nhập quốc tế.

Triết lý giáo dục:

Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - Sáng tạo - Hội nhập”

Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt làm định hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề nghiệp, tư duy độc lập sáng tạo và hội nhập quốc tế.