Đào tạo giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ có trình độ đại học và sau đại học về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ văn hóa.

Giảng dạy ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 với tư cách là 1 trong những đơn vị nòng cốt, 1 trong 5 Trung tâm Ngoại ngữ khu vực.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Tel: (+84) 236. 3699324   Fax: +84 236 3699338 -
Email: dhnn@ufl.udn.vn