TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng nghề Long An là một trong những trường đào tạo nghề chất lượng cao ở các lĩnh vực Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cắt gọt kim loại. Cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp đào tạo gắn với sản xuất chất lượng cao. Có quan hệ rộng rãi, đa phương, đa dạng, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các trường trong khu vực và quốc tế.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 1.  Mục tiêu tổng quát
 • Phát triển một cách toàn diện mang lại cho cán bộ giáo viên trong nhà trường một môi trường hoạt động tiên tiến, bình đẳng và dân chủ để có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của nhà trường.
 • Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ được đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn, đáp ứng chương trình đột phá của Tỉnh ủy trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế của Long An. Đồng thời phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đông Nam Á và Quốc tế.
 • Phát triển nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất.

2. Mục tiêu cụ thể

 •  Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn trình độ về chuyên môn và có 30-40% GV có trình độ thạc sỹ trở lên, 70% GV dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực đạt trình độ ngoại ngữ từ B1, 100% GV của trường sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và tinh thông nghề nghiệp đáp ứng được hoạt động phát triển đồng bộ của nhà trường.
 • Toàn bộ chương trình đào tạo được giảng dạy tại trường đều đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Biên soạn đủ các giáo trình cho tất cả các môđun, môn học các nghề đang đào tạo (theo hướng cập nhật các giáo trình chuẩn khu vực).
 • Xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn Việt Nam và tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các nghề trọng điểm như Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cắt gọt kim loại (Hàn).
 •   Đẩy mạnh công tác Marketing, đổi mới công tác tuyển sinh, tăng cường chất lượng dịch vụ người học và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
 •  Phát triển và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo, học tập.
 • Chuẩn hóa đầu ra, thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề theo chuẩn quốc gia và quốc tế.
 •  Phát triển sản xuất kết hợp với đào tạo, mở rộng hợp tác liên doanh liên kết trong và ngoài nước, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao ứng dụng kỹ thuật cho sản xuất thuộc các lĩnh vực ngành nghề đào tạo. Thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính, đảm bảo quyền lợi bền vững cho người có vốn đóng góp xây dựng và phát triển trường, thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong trường dạy nghề công lập theo quy định của nhà nước, công khai minh bạch, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ giáo viên.
 • Hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ Giáo viên và chất lượng đào tạo.