I. SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Nhà trường lấy đào tạo nghề nghiệp – thực hành làm định hướng chủ yếu. Học sinh – Sinh viên được trau dồi kiến thức đi đôi với thực hành; phát triển tư duy, tìm tòi, sáng tạo kết hợp lý luận với thực tiễn; phát triển tài năng  phải đồng thời với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhằm đào tạo thanh niên thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên.

1. Sứ mệnh

Khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các trường đào tạo tại Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề Hùng Vương cam kết đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao dựa trên khảo sát các yêu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2020 trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, có thương hiệu, uy tín, chất lượng ngang tầm khu vực và quốc tế. Trở thành trường Cao đẳng nghề hàng đầu Việt Nam

Về chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn.

II. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

– Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

– Quản trị mạng máy tính

– Lập trình máy tính

– Sửa chữa điện thoại

– Sửa chữa máy tính

– Sửa chữa máy văn phòng

– Điện – Điện tử công nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp

– Kỹ thuật chế bến món ăn

– Hướng dẫn du lịch

– Quản trị khách sạn – Nhà hàng

– Văn thư hành chính