Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên được thành lập ngày 10/11/1963, trải qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, từ một trường nghiệp vụ đào tạo trình độ sơ cấp, phát triển thành trường trung cấp (năm 1978), ngày 09 tháng 4 năm 2008 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. 55 năm xây dựng và trưởng thành, Trường không ngừng lớn mạnh, phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện với Ban Giám hiệu và các phòng, khoa chuyên môn. Hiện nay, Ban Giám hiệu của trường gồm Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng. Bên cạnh các hội đồng tư vấn, trường có 07 phòng chức năng, 06 khoa chuyên môn và 02 đơn vị phục vụ đào tạo.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường hiện có 139 người với trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giảng dạy, đào tạo. Trong đó có 01 tiến sĩ (chiếm 0,7%), 90 thạc sĩ (chiếm 64,7%); đồng thời, hàng năm nhà trường luôn có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên; bố trí, sắp xếp để giảng viên có cơ hội học tập nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường.

Hiện nay, Trường tham gia đào tạo 07 ngành trình độ cao đẳng gồm: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Dịch vụ pháp lý, Quản lý đất đai; 12 ngành trình độ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Lâm sinh, Trồng trọt, Chăn nuôi - Thú y, Quản lý đất đai, Pháp luật, Hành chính văn phòng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tin học ứng dụng, Quản lý văn hóa, Hướng dẫn du lịch. Bên cạnh đó, nhà trường còn đào tạo nhiều ngành, nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

Nhà trường đã gắn kết chặt chẽ 6 yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong đó, đổi mới phương pháp là quyết định, cơ sở vật chất là cần thiết, đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng, mục tiêu chương trình là then chốt, người học là trọng tâm. Trường cũng xác định đổi mới quản lý là yếu tố đột phá để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển với mục tiêu “Uy tín - Chất lượng - Trách nhiệm xã hội”.

Thực hiện đa dạng hóa phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, 55 năm qua, Trường đã đào tạo hơn 21.500 cán bộ có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng về các lĩnh vực kinh tế tài chính, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội cho địa phương và khu vực. Ngoài ra, Trường đã ký kết hợp tác toàn diện với các trường đại học, học viện có uy tín trong nước liên kết đào tạo được 3.168 cán bộ có trình độ từ đại học đến thạc sĩ, góp phần quan trọng vào việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung.

Từ năm 2004 đến nay, Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho các tỉnh Bắc Lào, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, duy trì và giữ vững mối quan hệ gắn bó hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Song song với sự nghiệp đào tạo, Trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc. Trong những năm qua, Trường đã có nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ, sáng kiến cấp tỉnh được nghiệm thu, đánh giá đạt xuất sắc và được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhà trường còn tham gia các Dự án của nước ngoài như: Dự án của tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha (ETEA), dự án giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới (WB); tham gia “Hợp tác trao đổi học sinh, sinh viên Thái Lan - Việt Nam”, nhà trường đã tiếp nhận sinh viên trường cao đẳng nghề Mahasarakham, Thái Lan sang thực tập tại Trường. Trường đã tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện ba bên và song phương giữa nhà trường, Trường Cao đẳng quốc tế Kent, Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Công ty cổ phần Quản lý tri thức quốc tế G-BI.

Với những kết quả đã đạt được trong 55 năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, UBND tỉnh…

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực theo phương thức “Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp”, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tự hào và tin tưởng tiếp tục vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Sứ mạng

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, hiện đại trong nền kinh tế tri thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy và học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, văn hóa xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội, thực hiện mục tiêu "Uy tín - Chất lượng – Trách nhiệm xã hội".

Tầm nhìn - 2030

Trở thành cơ sở đào tạo đa ngành tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật công nghệ phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước

Chính sách chất lượng

1. Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới để đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách thức quản lý của nhà trường.

3. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy – học, hướng tới người học, người sử dụng lao động và xã hội.

4. Phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên. Xây dựng nhà trường đoàn kết thống nhất và phát triển.

5. Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ISO 26000, hướng đến hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM để quản lý giáo dục - đào tạo.