Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh Lai Châu, đồng thời chịu quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chuyên đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định của pháp luật; liên kết, hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao hiệu quả đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

1. Mục tiêu:

Xây dựng Nhà trường trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025; trung tâm nghiên cứu – chuyển giao khoa học, kỹ thuật của tỉnh, khu vực. Tạo dựng thương hiệu trường Cao đẳng có uy tín, cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong cả nước; đào tạo trình độ kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động để làm việc trong nước và xuất khẩu lao động ngoài nước, hội nhập với khu vực và quốc tế. Có cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy nghề đồng bộ, hiện đại; có phương pháp đào tạo tiên tiến, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

2. Sứ mệnh:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ, cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ; y tế và chăm sóc sức khỏe; sư phạm đáp ứng nhu cầu xã hội. Là trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực miền núi phía Bắc. Là môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có được năng lực hành nghề vững vàng, thể chất khỏe mạnh, tinh thần trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và phương pháp làm việc hiệu quả.