Là cơ sở đào tạo sau Đại học trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản lý, Học viện định hướng trở thành trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách vĩ mô. Hiện tại, Học viện có 7 ngành đào tạo bậc đại học (Kinh tế, Quản lý Nhà nước, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế và Kinh tế Phát triển) với 17 chuyên ngành/chương trình đào tạo gồm 03 chương trình chất lượng cao (Kinh tế đối ngoại, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh) và 14 chương trình đại trà. Học viện đào tạo sau đại học trình độ Thạc sỹ có 05 chuyên ngành đào tạo (Chính sách công, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Quy hoạch phát triển và Quản trị kinh doanh). Năm học 2020-2021, Học viện dự kiến mở thêm 02 ngành mới là Ngành Kế toán và Ngành Marketing. Đây là những chuyên ngành phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư và nhu cầu xã hội. 
Sứ mệnh: 
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, về chính sách công kinh tế và quản lý, có tư duy năng động, sáng tạo đủ năng lực làm việc trong nước và quốc tế; nghiên cứu bồi dưỡng tư vấn và phản biện chính sách.

Tầm nhìn: Đến năm 2020, Học viện trở thành trường Đại học theo định hướng nghiên cứu, đạt các chuẩn Quốc gia về chất lượng, nằm trong nhóm các trường Đại học có uy tín thuộc khối ngành kinh tế và quản lý ở Việt Nam.

Đến năm 2030, Học viện trở thành trường Đại học theo định hướng nghiên cứu, nằm trong nhóm các trường Đại học hàng đầu về kinh tế và quản lý ở Việt Nam, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á; trở thành trung tâm nghiên cứu có uy tín trong nước và khu vực.         

Triết lý giáo dục: Chất lượng, phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế