Chức năng

·         Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển các công nghệ nguồn và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

 a) Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học vật lý ứng dụng.

b) Nghiên cứu phát triển lĩnh vực công nghệ, bao gồm:

- Công nghệ nguồn, công nghệ lõi trên cơ sở các thành tựu mới của khoa học thế giới.

- Công nghệ tiến tiến chế tạo các loại vật liệu đặc biệt phục vụ sản xuất và đời sống.
- Triển khai ứng dụng các phương pháp hoá lý hiện đại và công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến trong sản xuất vật liệu nano, vật liệu hoạt tính sinh học có nguồn gốc thiên nhiên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật được pháp luật quy định.

- Công nghệ linh kiện và thiết bị chuyển hóa năng lượng tái tạo và năng lượng mới.
- Các phương pháp đo lường vật lý hiện đại để phát triển các thiết bị khoa học có hàm lượng chất xám cao.  

c) Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học.

d) Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học và các lĩnh vực khác có liên quan;

e) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học và các lĩnh vực khác có liên quan;

g) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học và các lĩnh vực khác có liên quan;

h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Thanh Bình

- Thư ký: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

- Uỷ viên: TSKH.Trần Xuân Hoài, TS.Nguyễn Trọng Tĩnh, Th.S.Âu Duy Tuấn,

- KS.Cao Văn Hội

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

·         Phát triển và triển khai công nghệ nano các hợp chất hoạt tính sinh học.  

·      Phát triển công nghệ nano cacbon dạng Graphene cho các ứng dụng vật liệu chức năng đặc biệt của công nghiệp và đời sống.

·         Triển khai ra thị trường sản phẩm hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở vật liệu nano hoạt tính sinh học từ tự nhiên.

·         Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật hóa lý đo lường tính chất vật liệu nano.

·         Phát triển và triển khai sản xuất máy bay không người lái cho nhu cầu nghiên cứu khoa học và an ninh quốc phòng.

·         Nghiên cứu vật liệu nano chuyển hóa năng lượng cho linh kiện năng lượng tái tạo.

·         Hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ vật liệu và thiết bị đặc biệt.

·         Triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ.

·         Đào tạo nhân lực trình độ trên đại học.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

·         Phát triển và sản xuất máy bay không người lái cỡ nhỏ cho nghiên cứu khoa học.

·         Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu nano.

·         Chế tạo vật liệu nano Graphene đa lớp quy mô bán công nghiệp (pilot).

·     Phát triển ra thị trường sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nanocurcumin, nanodihydroquercetin giảm mỡ máu, hỗ trợ tim mạch.

·         Sản phẩm vật liệu xúc tác quang tự làm sạch nano TiO2