Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc chuyển Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chức năng

 • Tổ chức nghiên cứu cơ bản
 • Nghiên cứu ứng dụng triển khai
 • Đào tạo cán bộ trên đại học

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu cơ bản về lý thuyết trên các lĩnh vực : lý thuyết chất rắn, quang lượng tử và xử lý thông tin lượng tử.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động mặt trời và bức xạ mặt trời đối với trái đất, mối quan hệ giữa khí quyển tầng thấp và tầng cao tại khu vực phía Nam, các quá trình vật lý xảy ra trong tầng điện ly vùng xích đạo từ. Tổ chức quan trắc các đặc trưng khí quyển, điện ly và các hiện tượng vật lý vũ trụ liên quan tại khu vực phía Nam.
 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu mới, vật liệu từ, vật liệu có cấu trúc nano và ứng dụng trong thực tiễn.
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị điện tử, các loại máy đo và thiết bị tự động, ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Kiểm định và hiệu chỉnh các thiết bị đo.
 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị năng lượng mới, năng lượng mặt trời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghiên cứu các quy luật đặc trưng thủy hải văn, động lực học trên sông, ven biển và thềm lục địa.
 • Tư vấn, thẩm định và thực hiện các công trình, dự án trong các lĩnh vực có liên quan.
 • Tham gia đào tạo cán bộ vật lý cho khu vực phía nam từ kỹ thuật viên đến trên đại học.
 • Tổ chức và thực hiện việc hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu và triển khai.