Nghiên cứu khai thác hợp lý các hợp chất thiên nhiên từ tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật gồm có:

Phát hiện, nghiên cứu khai thác các chất có hoạt tính sinh học trong các tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật, chuyển hoá và tổng hợp chúng thành những chất có giá trị cao phục vụ cho công nghiệp dược, nông nghiệp và xuất khẩu.

Nghiên cứu các nguồn tinh dầu, hương liệu, từ đó tinh chế những đơn chất quí phục vụ cho các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và xuất khẩu.

Nghiên cứu tổng hợp toàn phần và bán tổng hợp chất chất hữu cơ, đặc biệt là các chất có hoạt tính sinh học, các loại hương liệu nhân tạo quý có giá trị sử dụng cao trong các ngành công nghiệp và xuất khẩu.

Nghiên cứu công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp về các lĩnh vực hoá học các hợp chất thiên nhiên, công nghiệp dược, thực phẩm.

Xây dựng và triển khai các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học, các phương pháp phân tích thành phần dược liệu thiên nhiên và tổng hợp, phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên.

Nghiên cứu và triển khai sản xuất, kinh doanh các hoá chất phục vụ công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, công nghiệp điện tử, nhiên liệu sinh học, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thăm dò và khai thác dầu khí.

Đào tạo cán bộ sau đại học thuộc lĩnh vực Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

Từ năm 1991, Viện được giao là cơ quan đại diện quốc gia Việt Nam của mạng lưới Hóa hợp chất thiên nhiên thuộc UNESCO khu vực ROSTSEA.

Thông tin liên hệ:

1. Phòng Quản Lý Tổng Hợp

Email : thanh.biotech@gmail.com

Điện thoại : (+84. 04) 37 56 67 40

Di Động : +84 98 234 5549 (ThS. Lê Tất Thành)

Fax : 04.37564390

2. Bộ phận Đào tạo sau Đại học

Email : van762004@yahoo.com

Điện thoại : (+84. 04) 37 91 68 51

Di Động : +84 169 966 3738 (TS. Nguyễn Thị Hồng Vân)

Fax : 04.37564390

Địa Chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội