Viện Địa vật lý ứng dụng (Institute for Applied Geophysics-IAG) thành lập ngày ngày 06 tháng 12 năm 2011 theo quyết định số 744/QD-LHHVN.

Người đứng đầu (Viện trưởng, quyết định số: 747/QĐ-LHHVN ngày 06 tháng 12 năm 2011): Cao Đình Triều         

Số đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ: A-1008,do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 03 tháng 01 năm 2012.      

Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia có chuyên môn cao, kinh nghiệm, tâm huyết nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học địa vật lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc địa chất, tân kiến tạo, kiến tạo hiện đại và các quá trình vật lý kiến tạo bằng các phương pháp địa chất và địa vật lý. Ứng dụng kết quả nghiên cứu, công nghệ phục vụ dự báo hoạt động và khai thác vỏ Trái đất, tai biến địa chất, phân loại vùng nguồn địa chấn, sự liên quan của môi trường.

2. Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, thẩm định dự án, chương trình liên quan tới hoạt động của vỏ Trái đất, chuyển giao công nghệ, phương pháp thực hiện về thăm dò, xử lý, xác định sự hoạt động chung của vỏ Trái đất. Đào tạo, phổ biến kiến thức, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực trên.

3. Liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Liên hiệp hội Việt Nam.