Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển đã trải qua 4 giai đoạn:

-   Giai đoạn 1: Trường là cơ sở II trường Đại học Y khoa Hà Nội tại Hải Phòng (từ 9/1979 đến 8/1985).

-      Giai đoạn 2: Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng trực thuộc Trường Đại học Y khoa Hà Nội (từ 8/1985 đến 01/1999).

-      Giai đoạn 3: Trường Đại học Y Hải Phòng (từ 01/1999 đến 10/2013).
Giai đoạn 4: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (10/2013 đến nay)

Nhờ những nỗ lực sau 20 năm xây dựng và phát triển, ngày 25/01/1999 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng trên cơ sở Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ một Phân hiệu trở thành một đơn vị độc lập, Trường nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, NCKH và phục vụ người bệnh.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện Thoại: 02253.731.907  Fax: 02253.733.315
 Email: contact@hpmu.edu.vn