Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (HCMUNRE) là trường đại học công lập duy nhất phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trường đã từng bước khẳng định là một trongnhững trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho sự phát triển bền vững cùng thế giới ứng phó với các vấn đề biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

1. Giá trị cốt lõi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đặt mục tiêu phát triển trong tương lai nhằm hướng đến giá trị cốt lõi “SÁNG TẠO- CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ”

2. Sứ mạng

Xây dựng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thành một trường đại học nghiên cứu – ứng dụng có tầm cỡ quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên – môi trường và xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

3. Tầm nhìn

Đến năm 2025, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên – môi trường và xã hội, đặc biệt là khu vực phía Nam; đến năm 2035 trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu – ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường ở khu vực Đông Nam Á.