Trường Đại học Phú Xuân được thành lập bởi Hội Khuyến học Thừa Thiên – Huế ngày 11/7/2003, theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của TT Chính phủ.

Từ năm 2003 – 2018, Trường Đại học Phú Xuân vinh dự khi được nhà giáo TS. Nguyễn Đình Ngộ nguyên là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên trưởng ty giáo dục Tỉnh và là Đại biểu quốc hội liên tục 3 khoá trở thành Hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục EQuest. Trong đó nhấn mạnh: Thái độ – Kĩ năng – Kiến thức là nền tảng cốt lõi trong triết lý đào tạo, đồng thời tập trung đào tạo dựa trên nhu cầu của nền kinh tế, định hướng tri thức nghề nghiệp. Từ ngày 23/12/2018, Trường chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục theo quyết định số 1812/QĐ–Ttg do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong giai đoạn mới, Trường Đại học Phú Xuân đào tạo 8 chuyên ngành: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) và Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành, Kinh tế Quốc tế – Tiếng Nhật. Đây là các ngành học xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất. Chương trình đào tạo đã và đang đổi mới toàn diện, để bảo đảm mục tiêu chiến lược trên; đảm bảo sinh viên được phát triển đồng bộ tri thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và thái độ làm việc, các khả năng tự học và phát triển thể chất văn hóa.

Trường Đại học Phú Xuân cũng là một trong những đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của Đại học Huế và các trường thành viên, Tổng cục du lịch, các tổ chức phi chính phủ như: Quỹ học bổng Đông Nam Á, Tổ chức VHI…Hiện nay, với tổng diện tích đất xây dựng 30.400 m2, Trường Đại học Phú Xuân có 3 cơ sở chính tọa lạc tại thành phố Huế với khu học tập bao gồm giảng đường, kí túc xá và thư viện tiện nghi, hiện đại.

Tầm nhìn

Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo dựa trên tinh thần doanh nghiệp và hành động chuyên nghiệp.

Sứ mạng

Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, đổi mới mô hình xây dựng, đào tạo tài năng với thái độ chuyên nghiệp, kỹ năng tốt và kiến thức đầy đủ để có việc làm với thu nhập cao, khởi nghiệp thành công nhằm tạo ra những giá trị tốt đẹp cho người học và xã hội.