1. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn với các tên gọi khác nhau:

Trường Trung cấp Nông trường Nghĩa Đàn (được thành lập từ năm 1959 tại Nghĩa Đàn – Nghệ An);

Trường Trung học Trồng trọt Sông Lô (đóng tại huyện Yên Sơn – Tuyên Quang);

Năm 1984 Trường chuyển về địa điểm mới, huyện Việt Yên – Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương;

Năm 1999 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng với tên gọi Trường Cao Đẳng Nông Lâm (theo Quyết định số 125/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ).

Tháng 01 năm 2011 Trường được Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học với tên gọi Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tên giao dịch quốc tế: Bac Giang Agriculture and Forestry University

Địa chỉ: xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.874.265 Fax:    02043.874.604

Website : www.bafu.edu.vn Email: admin@bafu.edu.vn

Trường đóng trên địa bàn xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang, trên trục đường Quốc lộ 37 từ Bắc Giang đi Thái Nguyên, cách Hà Nội 45 km về phía đông bắc