Trường ĐHHT hiện có 32 đơn vị trực thuộc gồm: 07 khoa, 02 bộ môn, 10 phòng, 06 trung tâm, 02 trường trực thuộc (Mầm non, Phổ thông) 01 ban và 04 tổ chức đoàn thể. Toàn Trường có 303 CB, GV và NV. Đội ngũ GV cơ hữu gồm 212 người, trong đó có 01 GS, 02 PGS, 24 TS, 168 ThS và 17 GV có trình độ ĐH. Nhà trường hiện đang đào tạo 15 ngành học ở bậc CĐ, 22 ngành học ở bậc ĐH, chưa có đào tạo bậc ThS và TS. Tổng số HSSV của Trường tính đến tháng 12/2017 là 4.136 HSSV, trong đó hệ ĐH là 3.356 SV, hệ CĐ là 81 SV, LHS Lào học tiếng Việt là 450 SV, học sinh hệ TH, THCS, THPT là 217 HS, hệ mầm non là 32 HS. Trường thường xuyên phối hợp với các trường: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Xây dựng; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)… để đào tạo ThS.

Từ năm 2007 đến nay Trường đã đào tạo được 12.706 HSSV tốt nghiệp ra trường, trong đó: ĐH: 4.549, CĐ: 4.617, TC: 3.540. Những HSSV tốt nghiệp từ Trường ĐHHT đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện KTXH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và trong cả nước. Ngoài ra, Nhà trường còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nước bạn Lào.

Nhiệm vụ NCKH luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, được xác định rõ trong sứ mạng, mục tiêu phát triển của Trường và được chỉ đạo triển khai tích cực với nhiều giải pháp. Nhờ đó, từ năm 2012-2017, CB, GV của nhà trường đã hoàn thành 136 đề tài, trong đó có: 02 đề tài cấp Nhà nước, 13 đề tài cấp Bộ và tương đương, 34 đề tài cấp cơ sở và 87 đề tài NCKH của SV; tổ chức biên soạn và xuất bản giáo trình, sách tham khảo..... phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu, trong đó có một số giáo trình được nhiều trường trong cả nước sử dụng.

Hiện tại, hệ thống CSVC, trang thiết bị ở cả hai cơ sở đều đáp ứng tốt quy mô đào tạo và NCKH cho HSSV và CB, GV của Trường. Công tác quản lý tài chính trong những năm qua đã được cải tiến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nhà trường và tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trường điều hành tập trung và điều tiết sử dụng hợp lý các nguồn thu đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời quan tâm đến việc cải thiện thu nhập cho người lao động.

Thông tin liên hệ :

Trụ sở chính: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở Đại Nài: Số 447, đường 26/3 phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại : (84)02393 885 376, Fax: (84)0393 885 224.

Mail: contact@htu.edu.vnwebmaster@htu.edu.vn.