Chưa đầy một tháng sau, ngày 16/3/2004 một số nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu đã khẳng định ý tưởng xây dựng đề án thành lập một trường đại học tư thục đặt tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.Vốn là những người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, lại tâm huyết với mô hình trường mới nên chỉ chưa đầy 1 tuần lễ, ngày 22/3/2004 bản đề án ban đầu đã được hoàn thành.

Đề án đã được UBND tỉnh Hưng Yên, sở Giáo dục - Đào tạo của tỉnh chấp thuận và có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin cho phép thí điểm mở trường đại học tư thục trên địa bàn tỉnh. Đề nghị này của UBND tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ quan tâm và đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đề án đưa vào kế hoạch thí điểm loại hình trường đại học tư thục. Hơn 9 tháng sau, ngày 10 tháng 1 năm 2005 Bộ GD & ĐT có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương thành lập trường. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 710/TTg-KG đồng ý về nguyên tắc thành lập Trường Đại học tư thục Hưng Yên và cho phép tiến hành lập dự án khả thi. 

Những ngày tháng lập dự án khả thi là thời gian mà các nhà sáng lập học hỏi và hiểu rõ hơn về mô hình tổ chức hoạt động của một doanh nghiệp và chắt lọc ở đó nhiều kinh nghiệm để xây dựng Qui chế hoạt động của nhà trường; thấy rõ hơn vị thế, tiềm năng, mối liên hệ của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh khác thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với “hai hành lang kinh tế” nối liền hai tỉnh Nam Ninh và Vân Nam của Trung quốc ra biển Đông và nhu cầu lớn lao về nhân lực của khu vực này.

Trong quá trình lập dự án khả thi, Ban sáng lập trường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành có liên quan, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng của tỉnh. Việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan có liên quan của tỉnh bố trí cho trường được sử dụng trụ sở cũ của UBND tỉnh làm địa điểm học tập giai đoạn đầu thể hiện sự quan tâm lớn của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục.

Những cố gắng của các nhà sáng lập, sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng yên, của các Bộ ngành có liên quan, đã được bù đắp lại bằng việc ngày 08/6/2006 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 135/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Chu Văn An.

Thông tin liên hệ:

Khu Đại học Phố Hiến - Đường Tô Hiệu - TP Hưng Yên - Hưng Yên;

ĐT:03213 515 587; 03213 515 557

Fax: 03213 515 588;

Email: chuvanan@cvauni.edu.vn