Trường đào tạo 2 trình độ: Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Nhà Trường hiện có cơ cấu tổ chức như sau: (theo QĐ số 1711/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Long):

-        Hội đồng trường

-        Ban giám hiệu

-        Hội đồng khoa học và đào tạo

-        Các Phòng, Khoa, Trung tâm:

+        7 Phòng chức năng: Phòng Tổ chức và Hành chính Quản trị; Phòng Quản lý Đào tạo; Phòng Tài Chính Kế toán; Phòng Thanh tra; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Chính trị và Công tác HSSV; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng).

+        4 Khoa (Kế Toán, Tài Chính, Quản trị, Công nghệ thông tin) 

+        5 Bộ môn (Toán - Thống kê, Lý luận chính trị, Luật, Ngọai ngữ, Giáo dục thể chất và GDQP.)

+        2 Trung tâm (Ngoại ngữ - Tin học, Hỗ trợ Học sinh sinh viên).

-        Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng bộ cơ sở

-        Các tổ chức đoàn thể và xã hội

Hình thức đào tạo: Chính qui, Liên thông Trung cấp-Cao đẳng, Vừa làm vừa học. 

Liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ với các Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bình Dương, Trưởng Đại học Cửu Long, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính), Cao đẳng Tài chính Nam Lào, trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn SAIGONTOURIST.

Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu:

- Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2011) 

- Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2003) 

- Huân chương Lao động hạng Ba (1998).

- Cờ thi đua của Chính phủ

- Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

- Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công An, Tỉnh Đoàn, Sở Công An, Liên Đoàn lao động tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thưởng thi đua xuất sắc, tiên tiến liên tục qua các năm học.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: số 1B Nguyễn Trung Trực, P8. Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (84.0270) 3823.539 -  3823 .443

Hotline: 0899. 00. 29. 39, Fax : 0270. 3825 176