Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics là trường Cao đẳng công lập  được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2445 QĐ/BGD&ĐT – TCCB ngày 29/5/2003, trực thuộc sự quản lý và điều hành của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics - một trường chuyên nghiệp công lập với sứ mạng của một ngôi trường hàng đầu đào tạo thực hành và nghiên cứu ứng dụng về công nghệ và kinh doanh cùng với tư tưởng “Chuẩn kiến thức - Giỏi kĩ năng - Sáng tương lai và Đào tạo gắn liền với thực tiễn nhằm giải quyết đầu ra cho sinh viên” là mối quan tâm hàng đầu của Nhà trường.

Các đơn vị trực thuộc

Khi mới thành lập cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm: Hiệu trưởng, 3 phòng chức năng (Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Kế toán – Tài chính), chưa có các khoa chuyên môn, mới chỉ có các Bộ môn: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Công nghệ tự động, Ngoại ngữ và Quản trị kinh doanh. 

Năm học 2004 – 2006: Cơ cấu tổ chức của Nhà trường cơ bản được hoàn thiện; Gồm: Hiệu trưởng, 04 phòng chức năng (Phòng Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên); 03 Ban chuyên trách (Ban Giáo dục thường xuyên, Ban Giáo dục nghề nghiệp, Ban Kế hoạch - Vật tư); 04 Khoa chuyên môn (Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Kinh tế - Quản lý và Khoa Cơ bản, trong các Khoa có các Bộ môn riêng của từng ngành đào tạo).

Trải qua các giai đoạn phát triển, đến nay cơ cấu tổ chức của Nhà trường đã ổn định với bộ máy tổ chức gồm Ban giám hiệu (Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng), 4 Phòng chức năng (Phòng Tổng hợp, Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại, Phòng Kế hoạch - Tài chính), 4 khoa chuyên môn (Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Kế toán tài chính, Khoa Quản trị Kinh doanh),  Thư viện và các trung tâm (Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm ngoại ngữ tin học, Trung tâm mạng máy tính, Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Tự động hóa....). Nhà trường đã và đang từng bước phát triển, các phòng ban chức năng phát huy vai trò tham mưu của mình với Ban lãnh đạo Nhà trường trong công tác hoạch định chiến lược phát triển của Nhà trường.