Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và bảo vệ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều và các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn.

Xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, nâng cấp sửa chữa, chế tạo vật liệu và thiết bị, chống thấm, xử lý nền móng công trình.

Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực xây dựng và sửa chữa công trình; Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp nước, cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng công trình.

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công và dự toán, quản lý dự án, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng; Chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên.

Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết trong nước và nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện.