Hiện nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 12 Khoa, 03 Bộ môn, 09 Phòng chức năng và 01 Ban, 08 Trung tâm và một Trạm y tế với hơn 8.000 sinh viên, học viên ở các trình độ khác nhau. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên của Nhà trường là 541 với 391 Giảng viên, trong đó có 11 Phó Giáo sư, 66 Tiến sỹ, 290 Thạc sỹ (88 NCS) và 24 Cử nhân.

Hiện tại, Trường đang đào tạo ở bậc Đại học với 16 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Khí tượng thủy văn biển; Kế toán; Quản lý tài nguyên nước; Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Quản lý đất đai; Khí tượng học; Thuỷ văn; Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên môi trường; Kỹ thuật địa chất; Quản lý biển; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Khoa học đất; Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hiện nay, Trường đào tạo thạc sĩ với 5 ngành: Khoa học Môi trường; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Thuỷ văn; Quản lý Đất đai; Khí tượng và Khí hậu học. Dự kiến, Trường sẽ đào tạo 2 ngành mới: Quản lý Môi trường và Kế toán.  

Các mốc lịch sử quan trọng của quá trình hình thành và phát triển Trường:

 Năm 1955 - 2005: Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Hà Nội:

 Năm 1955 - 1960: Trường Sơ học Khí tượng

 Năm 1961 - 1966: Trường Trung cấp Khí tượng 

 Năm 1967 - 1976: Trường Cán bộ Khí tượng 

 Năm 1976 - 1994: Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn 

 Năm 1994 - 2001: Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Hà Nội

 Năm 2001 - 2005: Trường Cao đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội

 Năm 1971 - 2005: Trường Trung học Địa chính Trung ương I: 

 Ngày 01/9/1971: Trường Trung học Đo đạc và Bản đồ 

 Năm 1994: Đổi thành Trường Trung học Địa chính Trung ương I

 Năm 2005 - 2010: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(Hợp nhất Trường Cao đẳng KTTV Hà Nội và Trường Trung học Địa chính Trung ương I)

23/08/2010: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (theo Quyết định1583/2010/QĐ-TTg, ngày 23/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Các thành tựu đạt được:  

* Năm 2003: Huân chương Lao động Hạng Hai

* Năm 2005: Huân chương Lao động Hạng Hai  

* Năm 2010: Huân chương Lao động Hạng Nhất 

* Năm 2012: Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng 

* Năm 2014: Huân chương Lao động Hạng Ba

* Năm 2015: Huân chương Lao động Hạng Hai

Ngày 22/06/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn