I. GIỚI THIỆU

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở  Khoa học & Công nghệ An Giang, hoạt động với chức năng tư vấn cho các Doanh nghiệp, Công ty, các tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhận và chuyển giao công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của đơn vị mình. Với các nhiệm vụ chủ yếu như :

1. Hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và triển khai sản xuất thử nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường…

2. Thực hiện các tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ và môi  trường:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.Tư vấn về giám sát môi trường.

- Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nuớc thải, khí thải, nước cấp, nước đóng chai.

- Thiết kế và thi công hệ thống chống sét đánh thẳng.

- Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, không khí…

- Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO, HACCP,…)

- Đánh giá, thẩm định công nghệ.

- Tư vấn đổi mới thiết bị công nghệ, chuyển giao công nghệ.

- Đào tạo nghiệp vụ về quản lý khoa học công nghệ và môi trường.

- Sản xuất các sản phẩm từ vật liệu composite.

- Sản xuất và cung ứng meo giống và bịch phôi nấm các loại: nấm mèo, nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm rơm…

- Cung ứng hoá chất, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động khoa học công nghệ và môi trường. 

- Tư vấn tiết ki chi phí trong sản xuất (tiết kiệm điện, nguyên nhiên liệu)Thôn tin liên hệ:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN KH&CN ĐÀ NẴNG

1. Hoạt động Thông tin

- Tư vấn nghiên cứu khoa học công nghệ

- Hợp tác quốc tế về thông tin, thư viện

- Tổ chức thư viện và phòng đọc phục vụ bạn đọc

- Thực hiện tạp chí Khoa học & Phát triển 

2. Hoạt động Công nghệ thông tin

- Vận hành Trung tâm mạng VinaREN

- Tư vấn kết nối vào mạng VinaREN cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo có nhu cầu

- Tư vấn thiết kế hệ thống mạng và thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình

- Phối hợp tổ chức hội nghị truyền hình tốc độ cao trên mạng VinaREN

- Phát triển website www.kcmdanang.org.vn cung cấp thông tin khoa học công nghệ trên mạng Internet

- Cung cấp CSDL về sáng chế, giải pháp công nghệ, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các tổ chức quốc tế trên mạng Internet

3. Hoạt động đào tạo

- Tổ chức các khóa học chuyên đề phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

- Đào tạo từ xa qua mạng Internet và VinaREN

- Xuất bản các giáo trình, sách về khoa học công nghệ

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC

9 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

http://dastic.vn/gioi-thieu-chung