Sứ mệnh của Đại học FPT là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập, cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. 

Mục tiêu của Trường Đại học FPT là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc ngành Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, An toàn & Bảo mật thông tin, Thiết kế đồ họa, Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), Lập trình ô tô), Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị truyền thông đa phương tiện, Thương mại điện tử), Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật cho các doanh nghiệp trong nước, các tập đoàn nước ngoài và doanh nghiệp khởi sự từ sinh viên Đại học FPT.

1.    Sứ mệnh

Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước

2.    Triết lý giáo dục

Giáo dục đào tạp là tổ chức và quản trị việc tự học của người học

3.    Văn hóa

Tôn - Đổi - Đồng – Chí – Gương - Sáng: Tôn trọng; Đổi mới; Đồng đội; Chí công; Gương mẫu; Sáng suốt. Học thật, thi thật, thành công thật. Làm khác để làm tốt.