Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Kế thừa truyền thống học thuật của Đại học Tổng hợp, với sự đóng góp tiên phong và tích cực của các học giả nổi tiếng như cố GS. Trần Quốc Vượng, cố GS. Hoàng Thiếu Sơn, GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, cố PGS. TS. Đinh Trung Kiên, PGS. TS. Trần Đức Thanh và nhiều học giả khác…, sau những năm tháng “chập chững” vượt khó buổi ban đầu, Khoa Du lịch học đã nhanh chóng trở thành một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học tin cậy về du lịch ở Hà Nội cũng như của Đất nước. Hiện nay, Khoa Du lịch học gồm 3 Bộ môn là Văn hóa và Địa lý Du lịch, Quản lý Du lịch, Quản trị Sự kiện. Toàn Khoa có 18 cán bộ, trong đó có 02 chuyên viên, 15 cán bộ giảng dạy, 01 giảng viên thỉnh giảng, tỷ lệ cán bộ là giảng viên chính chiếm 37,5%, tỷ lệ cán bộ có học vị tiến sĩ đạt 50%, tỷ lệ cán bộ có học hàm phó giáo sư đạt 27,5%.
Cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế gồm 02 Phòng chức năng, 06 Phòng thí nghiệm, 01 Viện thành viên, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện có 01 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ (02 nghiên cứu sinh), 17 Cử nhân và Kỹ sư, 05 khác và hơn 150 cán bộ bán cơ hữu có chuyên môn cao về sinh học, công nghệ sinh học, tài nguyên môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp đang công tác tại các đơn vị trong Đại học Huế cùng nghiên cứu khoa học và đào tạo.
HUTECH vừa tiên phong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời cũng vinh dự là trường đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ tháng 9/2019, HUTECH cũng chính thức trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA với nhiều chương trình ngành học đạt chuẩn kiểm định
Khoa Khoa học Cơ bản – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1994 có chức năng, nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất thuộc 6 khoa chuyên ngành. Ngoài ra, Khoa Khoa học Cơ bản còn quản lý đào tạo và giảng dạy: môn Toán, Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Thể chất cho sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ sáu và giảng dạy Ngoại ngữ, Triết học, Tin học cho các đối tượng sau đại học: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I, Cao học, Chuyên khoa 2 và Nghiên cứu sinh.
Hiện nay Trường có lực lượng cán bộ đông đảo về số lượng, và mạnh về chất lượng, trong đó có 86% giảng viên có học vị Tiến sỹ (~90% tốt nghiệp tại các nước công nghiệp phát triển), và 23% có học hàm Phó Giáo sư. Trường cũng hợp tác và gắn kết với đội ngũ đông đảo các cán bộ thỉnh giảng là các chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Trường Đại học Việt – Pháp) là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ.