Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Phòng môi trường là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu, Chiến lược Chính sách Công Thương có chức năng giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ: tư vấn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; công nghiệp môi trường; đánh giá, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về môi trường theo quy định của pháp luật.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã có quá trình lớn mạnh không ngừng cả về chất và về lượng, Trung tâm luôn phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng, các công trình nghiên cứu, công trình công bố có ý nghĩa thực tiễn là cơ sở tốt cho việc chuyển giao công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tiền thân là trường công nhân khách sạn du lịch được thành lập ngày 24/7/1972 (trường quốc gia đầu tiên đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên ngành du lịch). Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và liên quan; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động trong ngành; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Kế thừa truyền thống học thuật của Đại học Tổng hợp, với sự đóng góp tiên phong và tích cực của các học giả nổi tiếng như cố GS. Trần Quốc Vượng, cố GS. Hoàng Thiếu Sơn, GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, cố PGS. TS. Đinh Trung Kiên, PGS. TS. Trần Đức Thanh và nhiều học giả khác…, sau những năm tháng “chập chững” vượt khó buổi ban đầu, Khoa Du lịch học đã nhanh chóng trở thành một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học tin cậy về du lịch ở Hà Nội cũng như của Đất nước. Hiện nay, Khoa Du lịch học gồm 3 Bộ môn là Văn hóa và Địa lý Du lịch, Quản lý Du lịch, Quản trị Sự kiện. Toàn Khoa có 18 cán bộ, trong đó có 02 chuyên viên, 15 cán bộ giảng dạy, 01 giảng viên thỉnh giảng, tỷ lệ cán bộ là giảng viên chính chiếm 37,5%, tỷ lệ cán bộ có học vị tiến sĩ đạt 50%, tỷ lệ cán bộ có học hàm phó giáo sư đạt 27,5%.
Với đội ngũ các cán bộ, chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng với hệ thống thiết bị hiện đại do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, RETAQ cung cấp toàn diện các dịch vụ kiểm nghiệm, thử nghiệm thành thạo, đào tạo tập huấn, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá rủi ro và truyền thông về nguy cơ ATTP, chứng nhận hệ thống chất lượng an toàn thực phẩm, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học…
Kể từ khi mới thành lập (1965) cho tới nay, Viện Kinh tế và Quản lý (trước là Khoa Kinh tế và Quản lý) thuộc Ðại Học Bách Khoa Hà Nội có trách nhiệm đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp, cho các ngành kinh tế khác nhau với các trình độ từ cử nhân, thạc sĩ, tới tiến sĩ với các loại hình đào tạo đa dạng.