Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt-Đức là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trụ sở của Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt – Đức đặt tại thành phố Hà Nội.
Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TCCB ngày 27/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Ngày 04/04/2008 Trung Tâm được đổi tên thành Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 theo Quyết định số 2116/QĐ-BCT của Bộ Trưởng Bộ Công thương, về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu kiểm soát ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phục vụ kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường; xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kiểm soát ô nhiễm môi trường; thực hiện các dịch vụ, tư vấn liên quan tới lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là một trong 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cuc Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Theo Quyết định 3969/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc có chức năng giúp Cục trưởng làm nhiệm vụ đầu mối của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, đầu mối phối hợp quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn – kiểm định các hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động liên tục; Quan trắc môi trường; Phân tích mẫu môi trường; Kinh doanh thiết bị, vật tư đo lường, chất chuẩn; Tư vấn toàn diện các vấn đề về môi trường... Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, nhiệt huyết cùng những chuyên gia cố vấn hàng đầu, CECE cam kết sẽ luôn đem lại cho Quý khách hàng các giải pháp dịch vụ toàn diện nhất với chất lượng hoàn hảo và chi phí cạnh tranh.
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-HH ngày 16/10/2015 của Hiệp hội trên cơ sở Quyết định số 4358/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập trung tâm.