Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 16/01/2004 (nay là Nghị định 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017) của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN, ngày 10/03/2006 (nay là Quyết định số 1599/QĐ-VHL ngày 05/10/2021) của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong những năm qua, tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, bảo tàng, tập thể và các cá nhân trong và ngoài nước, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và chế tác, thiết kế và trưng bày các mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam.
Viện Chuyên ngành Bê tông (ICT) là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ xây dựng, được thành lập ngày 27/04/2005. Tiền thân từ Phòng bê tông – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng. Với đội ngũ các Chuyên gia, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên môn sâu rộng được đào tạo bài bản, ICT đã và đang tham gia xử lý thành công nhiều vấn đề kĩ thuật phức tạp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng.
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường ( trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam - Bộ NN&PTNT) được thành lập theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10.5.2007 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 2165/QĐ-BNN_TCCB ngày 17.7.2008 của Bộ NN& PTNT trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm tài nguyên nước và môi trường, Trung tâm thuỷ nông cải tạo đất và cấp thoát nước, Trạm nghiên cứu phát triển tài nguyên đất và nước ven biển. Viện vừa là viện nghiên cứu chuyên ngành, vừa là viện vùng tại khu vực miền Bắc.
Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất (2023- nay) trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - là một đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học: - Thông tin tư liệu địa chất, khoáng sản - Ứng dụng tin học trong địa chất, khoáng sản - Xuất bản tài liệu địa chất, khoáng sản: Tạp chí, bản đồ, sách chuyên khảo
Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam được thành lập theo quyết định số 768/QĐ-LHHVN ban hành ngày 02/11/2015 bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1487 cấp ngày 25/11/2015 bởi Bộ Khoa học Công nghệ.
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST1) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.