Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (tên viết tắt là INOSTE – Institute Of Science Technology and Environment) là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Viện được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-LMHTXVN ngày 01/06/2022 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (trên cơ sở Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – COSTE) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A231 ngày 04/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp được Hội Nữ trí thức Việt Nam thành lập tại Quyết định số 10/QĐ-HNTTVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động KH&CN số: A-1665 ngày 8/11/2016.
Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc có chức năng là đơn vị đầu ngành giúp Bộ Y tế triển khai các hoạt động chuyên môn về Thông tin thuốc, Cảnh giác Dược,đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế và tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược theo đúng quy định của pháp luật.
Tổ chức nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về chăn nuôi lợn; Nuôi giữ giống gốc, chọn lọc lai tạo bảo tồn nguồn gen và chuyển giao giống lợn cho sản xuất.
Viện trang thiết bị và công trình y tế tiền thân là Viện nghiên cứu thiết kế tiêu chuẩn hóa trang thiết bị và công trình y tế trực thuộc Cục vật tư và xây dựng cơ bản, được thành lập ngày 21 tháng 4 năm 1982 theo Quyết định số 340/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị nghiên cứu khoa học sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp lần 3 vào ngày 29/09/2023 bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016 bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và kết nối nguồn lực.