GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI được thành lập năm 1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển,Trường luôn giữ vững vị trí tiên phong trong đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trường hiện có gần 2.000 cán bộ, giảng viên với 20 khoa, viện đào tạo, 14 trung tâm và viện nghiên cứu, 33 ngành trình độ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

Hàng năm, Trường tuyển sinh với số lượng ~ 6.000 sinh viên. Quy mô đào tạo hiện nay bao gồm 27.000 sinh viên đại học chính quy, gần 3.000 học viên cao học và hơn 600 nghiên cứu sinh.

Sứ mệnh của ĐHBK Hà Nội là phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước.

Tầm nhìn của ĐHBK Hà Nội là trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, tác động quan trọng vào phát triển nền kinh tế tri thức và gìn giữ an ninh, hòa bình cho đất nước, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

Giá trị cốt lõi của ĐHBK Hà Nội:

· Chất lượng - Hiệu quả

· Tận tụy - Cống hiến

· Chính trực - Tôn trọng

· Tài năng cá nhân - Trí tuệ tập thể

· Kế thừa - Sáng tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI đứng SỐ 1 các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam trong bảng xếp hạng SCImago các năm: 2012, 2013, 2014, 2016. Đứng SỐ 1 các trường đại học ở Việt Nam theo xếp hạng của tổ chức URAP năm 2013 – 2014. Đứng SỐ 2 các trường đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics năm 2016 – 2017.

ĐHBK HÀ NỘI TRONG CÁC BẢNG XẾP HẠNG QUỐC TẾ

DANH HIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

-        Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2000)

-        Huân chương Hồ Chí Minh (2001, 2016)

-        Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (2006)

-        02 Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Điện thoại: 0243 623 1732 - 0243 868 0898